Telefon

Kimyasal Tesisler

Asit ve Baz Taşıma Hatları: Asitler ve bazlar gibi agresif kimyasal maddelerin ...

Ayrıştırma Sistemleri

  Atık Su Taşıma Boruları: Atık suyun taşınması için kullanılan boru ...

Petrokimya Fabrikaları

Proses Boru Hatları: Petrokimya fabrikalarında, farklı kimyasal maddelerin ...

Petrol Yatakları

  Petrol ve Gaz Boru Hatları: GFRP hatlar, petrol ve gazın taşınması için boru ...

Yangın Söndürme Sistemleri

  Yangın Söndürme Boruları: Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan GFRP ...

Marine

  Tekne ve Yat Gövdeleri: GFRP, tekne ve yatların gövdelerini oluşturmak için ...

Baca Gazı Desülfürizasyon

Baca Gazı Temizleme Üniteleri (Scrubber): Baca gazı temizleme üniteleri, kükürt ...

Enerji Santralleri

  Soğutma Kuleleri ve Soğutma Su Sistemleri: Bu sistemlerde, soğutma suyunun ...

Madencilik

Karıştırıcı Tanklar ve Bileşenleri: Karıştırıcı havuzlarında kullanılan ...

Tuzdan Arındırma

Basınçlı Membran Modülleri: Tuzdan arındırma sistemlerinde en yaygın olarak ...

Farmasötikal Kimya Tesisleri

Kimyasal Depolama Tankları: Farmasötikal kimya tesislerinde, çeşitli kimyasalların ...

Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi

Kağıt Hamuru İşleme ve Filtrasyon Sistemleri: Kağıt hamuru üretiminde, hamurun ...