Telefon

Laboratuvar Kalite Polikamız

Laboratuvar Yönetimi;

AŞUT Fiberglass, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşteriye verilen test hizmetlerinin kalitesini sağlamak adına, tüm test ve standartların gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede sistem kurarak, müşterilerine, tanınmayı sağlayan yasal otoritelere veya kuruluşlara kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi taahhüt eder.

Hizmetin, ulusal ve/veya uluslararası standartlara, laboratuvarlar arası geçerli kılınmış metotlara, dokümanlarına ve yürürlükteki mevzuat şartlarına göre, en kısa sürede, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürülmesini sağlamayı taahhüt eder.

AŞUT Fiberglass, kaliteli hizmet sunarak müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmeyi, hizmetin her aşamasında müşteriyi bilgilendirmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekliliğini sağlamayı hedefler.

Hedefler doğrultusunda; uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun teknolojik deney cihazları kullanmayı, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleri ve referans/standart malzemeler ile deney kalitesinin teminini etkin kılmayı amaçlar.

Tüm personelin, yaptıkları işin önemi ve kalite sisteminin gerekliliklerini benimsemesini, sürekli eğitimlerle desteklenmesini, kalite yönetim sistemini ve dokümantasyonunu öğrenmesini, politika ve prosedürleri çalışmalarda uygulamasını sağlamayı prensip edinir.

Standartlara uymayı ve yönetiminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını ve uygunluğunun sürekliliğini gözden geçireceğini, risk ve fırsatları değerlendireceğini taahhüt eder.

AŞUT Fiberglass, sürekli iyileşmek ve kaliteyi yükseltmek, kendini yenilenmeye mecbur hissetmek, çalışanları ve müşterileri ile uzun yol arkadaşlığını daim kılmak, yaşamın kendisine saygılı bir kuruluş olarak var olmayı amaçlar.