Telefon

Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği (Çsg) Politikamız

Proseslerimizden kaynaklanabilecek, çevresel etkileri ve riskleri en az seviyeye indirmek, iş kazalarını ve hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak için; Çalışanlarımızı gerekli bilinç ve bilgi ile donatmak, ÇSG Politikamızın uygulanmasında ve geliştirilmesinde müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte çalışmak, ilgili yasal ve gönüllü şartlara uygun olarak etkin, dinamik ve sürekli gelişen Sağlık & Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemi kurmaktır.